POLİTİKA-DÜNYA

289
Gece Ayakta Hareketi, Fransa’da François Hollande hükümetinin geçen Mayıs ortası itibariyle geçirdiği loi travail yani yeni İş Yasasıyla alakalı olarak, Mart ayı itibariyle hükümet...

,
232
Sadiq Khan’ın başkan seçildiği 2016 yılı Londra belediye seçimleri istisnai bir medya ilgisi ve heyecan yarattı. Yalnızca İşçi Partisi’nin bir önceki genel seçimlerde aldığı...

POLİTİKA-TEORİ

278
Marx, on bir aforizmadan oluşan ve bu şekilde yayınlamayı planlamadığı Feuerbach Üzerine Tezler’i 1845 yılında, kendi zamanında yayınlanmamış bir başka eser olan Alman İdeoloji’sinin...

250
Savaştayız. Düşünce dünyasından en son Etienne Balibar kurmuştu böyle bir cümleyi Paris katliamının ertesinde. Daha ziyade, artık hepimiz bir şekilde savaşın içerisindeyiz.  Darbeler alıyoruz...

ELEŞTİRİ

165
Çağdaş yüzyılında yeniden yorumlanma ihtiyacıyla birlikte sembollerin, kendini anlamlandırma şekliyle bir Khora’sı vardır. Bilinen yada onu çağrıştıran anlamların dışında olan semboller Khora’sının sanatsal olana...

140
Ahu Öztürk’ün ilk uzun metraj filmi Toz Bezi. 35. İstanbul Film Festivali’nde en iyi film, en iyi senaryo ve Asiye Dinçsoy’un oyunculuğuyla en iyi...

DOSYALAR

Laiklik tartışmalarında kadınların önemli bir odak olduğunu görüyoruz. Kadını nesneleştiren bu süreci Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu...

251
Özellikle son on yılda Türkiye’deki ulusalcı sol kesimle Kürt Özgürlük Hareketi (KÖH) arasında sıklıkla tartışma konusu haline gelen bir konu var: Cumhuriyete karşı Kürtlerin...