2. Dünya Savaşı’ndan sonra pek az halk hareketi ve sanat akımı dünyada olup bitenlerden ayrı incelenebilir. Savaşın sonlanmasını izleyen birkaç yıl içerisinde ABD ve Sovyetler Birliği’nin soğuk savaşına uluslararası halk kurtuluş hareketleri de dahil oldu. Böylece tüm dünya, toplumsal çelişkilerin nasıl anlaşılıp çözülebileceğine ilişkin iki uzlaşmaz dünya görüşünün mücadelesiyle şekillendi. Soğuk Savaş’ın en şiddetli yaşandığı Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu’da bu mücadelenin içine doğan insanlar, bilinçlerini yoğuracak kavramlarla tanıştılar: Kapitalist modernleşme, ulusal kalkınma, devrim ve sosyalizm. 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---