Sadece yüz yıl önce Ekim 1917’de vukuu bulan ancak “yüzyılların ürünü olan”[1] Ekim Devrimi Rus kültürü ve kimliğinin ve onun daima ayrılmaz bir parçası olan Rus müzikal dağarcığının oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Devrim öncesi dönemde toplumsal dengeler gelgitli bir seyir izlerken müziğin kendisinin de Çarlık otokrasisi tarafından büyük oranda düzenlenmekte ve kontrol edilmekte idi.

Ülkedeki müzik standardını yükseltmek ve müzik eğitimini yaygınlaştırmak için kurulan Rus Müzik Cemiyeti (Русское музыкальное общество), 1859-1918 yılları arasında Rus Müzik Dünyasının olağanüstü bir dönüşüme yol açmıştı.[2]

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---