Bu bölüm günümüz siyasetçileri, siyaset bilimcileri ve siyaset felsefecilerinin demokrasi hakkındaki üç yaygın iddiasına odaklanacak. Bence bu iddiaların tamamı yanlış. Her biri demokrasinin doğasını ve cazibesini yanlış kavrıyor. Bu yanlışları ele alırken de demokrasinin kolayca dikkatlerden kaçan boyutlarını da konuşacağız. Yazının başlığını böylece açıklamış olduk.

Yanlış iddiaları, onları öne süren, bilinmiş düşünürlerin adıyla anıyorum. Berlin’in yanlışı dediğim yanlış, İngiliz-Rus kökenli düşünür Isiah Berlin’in çalışmalarında bulunabilir. Schumpeter’in yanlışı ise Avusturya-Amerika kökenli bankacı, ekonomist ve siyaset düşünürü Joseph Schumpeter’den ismini alıyor. Sonuncu ise, liberalizm ve popülizm arasındaki meşhur farklılaştırması ile bilinen Amerikalı siyaset bilimci William Riker’den adını alan Riker’in yanlışı. Her üç düşünürde bahsi geçen yanlışların yayılmasında önemli rolleri oldu. Belki Riker’in diğer ikisine göre daha az iz bıraktığını söyleyebiliriz.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---