“Doğru sayılan değerlerin yanlış, yanlış sayılanların da doğru olduğu ileri sürüldü…Ama bugün ne doğru var ne de yanlış ve her şey zorlaştıkça zorlaştı…Evet, giderek daha fazla şey gösteriliyor, ama giderek daha az şey görmekteyiz…” (J.L.Godard, Godard Godard’ı Anlatıyor)

İnsanlık tarihi için birçok dönüm noktasını henüz başında yaşadığımız 21. yüzyılda kültür, medya ve sanata atfedilen birçok özelliğin/işlevin de radikal bir biçimde değiştiğini görmemiz mümkün. Sanat sanat için midir, yoksa toplum için midir tartışmalarının çok ötesine geçen bir değişimden söz ediyoruz aslında. Kültür, gün geçtikçe kapitalizmin elinde güçlü bir silaha dönüşüyor; öyle ki anti-kapitalist kültür ürünleri bile kapitalizm için birer meta değeri taşır hale gelmekte. Tüm dünyayı kontrolsüzce sömürerek öğütme gücüne sahip bu sistem, zora dayalı yolları kullandığı kadar rızaya da gözünü dikmekte, Gramsci’nin de dikkati çektiği gibi bu yolda kültürel ürünleri sivil toplumu hâkimiyeti altına almak için kullanmakta herhangi bir tereddüt yaşamamaktadır[1]. Benzer şekilde, “Kültür Endüstrisi” makalesinde Adorno kapitalist işbölümünün hâkimiyeti ve Fordizmin yükselişi ve bunların sonucunda modern iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla sanatın rolünün değiştiğinden, bir bakıma “masumiyetini” yitirdiğinden bahseder[2]

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---