Dünya karanlık bir dönem yaşıyor. Bir yandan kapitalist sömürü mekanizmaları tüm canlıları ve evreni yoğun bir baskı, sömürü ve zulüm altına alırken; diğer yandan her türlü köktenci dinsel ve ırkçı akım, kendisine beslenme zemini buluyor. İnsanlık bir yandan, kutsallık iddiasındaki dinlerin yoğun bir baskısı altındayken, diğer yandan, milliyetçi hareketler, insanlığı yeni bir savaşa götürecek koşulların taşlarını döşüyor. Kapitalist sömürü çarkları, kendisini yıkacak bir sınıfsal mücadeleyi engellemek adına bu gerici ideolojiler için verimli bir toprak sunuyor. İslamcı hareketler ve İslamcılık da büyük oranda bu karanlığın bir parçası. Bu bağlamda, Ayrıntı Dergi İslamcılık dosyasını, dünyayı saran bu karanlığın bir parçası olan İslamcılığın dayattığı zorunluluk karşısında, bir sorgulama/anlama ve mücadele çizgisi ihtiyacı üzerinden kurmaya çalıştık.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---