‘Kafka’yı yakmalı mı?’
(Action, 1946)

Terry Eagleton, Franz Kafka’nın yabancılaşmış sözcüklerinde, insanın kendi tarihinden mahrum edildiğini ve benliğin ötesinde hiçbir gerçekliğin olmadığını belirtir (Marksizm ve Eleştiri, İletişim, 2015, s. 46). Kafka’nın sözgelimi Dava’sı (Dava-Oxford Metni, Çev. Ahmet Cemal, Can Yay., 2000), yalnızca Heiddegger’in angst’ının, diğer deyişle varoluşsal kaygı ve korkunun ‘hiç’le yüzleşebilmek, ‘özgürlüğe ulaşabilmek’ için kullanıldığı sözcüklere indirgenebilir mi? 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---