Kolya’nın Sakalı: Stilyagi ve Demokrasi

-
21

Genel olarak iyi bilinir, ama pek az insan rakamlara vakıftır. Savaş yıllarındaki büyük insan kayıpları, Sovyetler Birliği’nde nüfusun bileşimini önemli ölçüde değiştirmişti. 1959’da, 15-24 yaş arasındaki genç nüfusun oranı yüzde 16.7 idi.[1] (Bir karşılaştırma yapmak için: Eurostat rakamlarına göre 2017’de aynı yaş grubunun oranı AB ülkelerinde 10.9, Türkiye’de ise 16.3’tür.)[2] Ancak devasa büyüklükte işgücü kaybına da işaret etmek gerek. 1991’de Gorbaçov döneminde açıklanan rakamlara göre Sovyetler Birliği’nin savaştaki toplam kaybı 27 milyona yakındır. (Bu tarihe kadar 15-20 milyon arasında farklı rakamlar veriliyordu.) Tabloyu daha iyi canlandırabilmek için, 1939 ile 1959 yılları arasındaki nüfusların cinsiyet bileşimini karşılaştırmak da yararlı olabilir. Buna göre, 1959 sınırları esas alınacak olursa, 1939’da bu sınırlar içinde 51.1 milyon erkek, 53.2 milyon kadın yaşıyordu. 1959’da ise bu rakamlar, 28.7 milyon erkeğe karşılık 43.7 milyon kadın şeklindeydi. Yani erkek nüfusu 22.4 milyon, kadın nüfusu ise 9.5 milyon azalmıştı. Bu sırada, savaşın üzerinden 14 yıl geçmişti; demek ki savaştan sonraki ilk yıllarda bu açığın devasa ölçeklerde olduğunu tahmin edebiliriz.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---