1968 hareketinin sonuçlarından biri de, görece Marksizm dışına çıkmış radikal bir kesimin kendisini bağımsız bir özne olarak inşa etmesi ve siyaset sahnesine belirgin şekilde çıkarmış olmasıdır. Bu kesimin birçok sözcüğün yanı sıra “yeni sol” ifadesiyle de anıldığı bilinmektedir. ‘68’e kadar daha çok kendine akademi içinde ya da dışında, entelektüel alanda yer bulabilen yeni solun sokağa çıkışı, önemli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların başında ise mevcut Marksist yapıların kucaklayamadığı, radikal bir toplamın neden ve nasıl ortaya çıktığı soruları bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu tartışma bakımından kimi teorik belirlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde Frankfurt Okulu ile Marksizm arasındaki ilişki ele alınacak ve bu ilişkinin ‘68 hareketi ile bağlantısı üzerinden yeni solun düşünce dünyasının en azından bir kısmı sergilenmiş olacaktır. 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---