Yüzyıl önce gerçekleşen Sovyet Devrimi, çekirge afetine uğrayan bir tarlayı kurtarırcasına etkide bulunmuş ve sömürülen sınıfın özneleşmesi için mühim bir rol oynamıştı. V. İ. Lenin’in deyimiyle birbiriyle savaşan emperyalist ülkelerin ücretli köleleri, bu devrim sayesinde karşılıklı dayanışma (mutualité) ruhuna kavuştu. Bu anlamda Türkiyeli bir şahsiyet olarak Mustafa Suphi’nin Ekim Devrimi’ne gösterdiği ilgi ve Rus İç Savaşı’ndaki (1918-1922) Bolşevik yanlısı çabaları oldukça önem arz etmektedir. Bu yazıda Suphi’nin Rus İç Savaşı’ndaki faaliyetlerini ve karşı-devrimcilerle verdiği mücadeleyi tahlil etmeye çalışacağız. 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---