Nedir Bu İdeoloji?

-
114

Bu makalenin görünürde memleket meseleleriyle hiçbir ilgisi yok. Üstelik burada, esas itibariyle, yeni bir şey önermiyor, sadece mevcut olanı yorumlamaya çalışıyorum. Ama mevcut her halükârda ben öyle söyledim diye değişmeyeceğine göre, bu yorumlamanın da pratiğe doğrudan bir etkisi olmayacak.

Makale, bu anlamda, yazarının diğer çalışmalarının hazırlığı yolunda birkaç yıl önceki entelektüel merakının sonucu, bir zihin aydınlığının aracı olmaktan pek öteye gitmiyor. Ama yazar, bilginin temini için her tür zahmete değeceğini ve, yanlış anlaşılmalardan kurtulmuş, tarihi çerçeveye oturmuş bilginin en azından ufuk açıcı olması itibariyle pratiğe faydası dokunacağını düşünüyor. Zira, birincisi, marksizm söz konusu olduğunda entelektüel merak hiçbir zaman yararsız değildir; ikincisi de, bilgi ancak böylelikle önyargılardan kurtulabilir ve başkalarının söylediklerine daha nesnel bir gözle bakmamızın yolunu açabilir. Aksi takdirde, tam da bu makalede konu edilen anlamda “ideolojik” kalmaya mahkûmdur.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---