Kamuoyunda “Kiralık İşçi Yasası” diye adlandırılan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, 2016 yılında yürürlüğe girerek Türkiye’de çalışma hayatında yeni bir döneme damgasını vurdu. Bu yasal düzenlemenin ilk hazırlıkları, 2003 yılında “özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi” adıyla ülke gündemine yansıdı. Öncelikle Türkiye İş Kurumu’nun tekelini kaldırmayı hedefleyen girişimlerle başlayan süreç, başka bir yapıya geçici iş ilişkisi kurma yetkisini henüz tanımamıştı. 2009 yılında torba yasalar içine yerleştirilen ve dönemin Cumhurbaşkanı tarafından “emeğin istismarı, insan onuruna yakışmayan durumların doğması ve çalışma barışının bozulmasına yol açabileceği” gerekçesiyle meclise iade edilen bu yasal düzenleme girişimi, sanki emeğin sömürüsü, insan onuru ve çalışma barışı gibi kavramların tanım ve kıstaslarında köklü bir değişim olmuşçasına Mayıs 2016’da yasallaştı. 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---