Geçtiğimiz Kasım ayında kaleme alınan ve Guy Standing’in küresel kapitalizmin modern işçilere etkilerini araştıran üç bölümden oluşan serisinin ilki olan bu makalenin orijinaline şu adresten ulaşabilirsiniz. https://www.weforum.org/agenda/2016/11/precariat-global-class-rise-of-populism

Küresel bir dönüşümün ortasındayız. Bu dönüşüm ile beraber küresel piyasa ekonomisinin sancılı inşa sürecini yaşıyoruz. Bu sürecin, finansçılar ve rantiyeciler tarafından hükmedilen başlangıç evresi, yeni bir küresel sınıfın meydana çıkışına şahit oldu: prekarya.

Dönüşüm 1980’lerde açık liberal piyasalar kurma vizyonu ile başladı. Bu süreçte daha az dikkat çeken strateji ise, piyasaya karşıt olan toplumsal dayanışma kurumlarının dağıtılmasıydı. Bu strateji ile beraber işçi sınıfının pazarlık etme gücü zayıfladı.

Çin ve diğer yükselen ekonomilerin dünya işçi piyasasına katılımıyla, emek arzına 2 milyar yeni işçi eklenmesi önemli bir gelişmeydi. Bu işçiler, evvelinde OECD ülkelerindeki işçilerin beşte biri oranında kazanmaya alışıktılar. Yükselen ekonomilerde verimlilik daha hızlı bir şekilde arttırılabilir olduğundan, o zamandan beri tüm OECD ülkelerindeki işçi ücretlerinde aşağı yönlü bir baskı oluştu.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---