Post-Truth’ün Gölgesindeki “Kamu Yararı”

-
59
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen İstanbul mitingine katılarak vatandaşları selamladı. (Metin Pala - Anadolu Ajansı)

Kanaat insan beyinlerinin umutsuzluğudur…
Pierre-Joseph Prudhomme

Kanaati “insan beyinlerinin umutsuzluğu” olarak kavrayan görüşün kendi çağından yaklaşık iki asır sonrasına teşmil ettiği meseleyi gayet manidar biçimde bu kez tam cepheden ve yakıcı bir güncelliğin içinden peydahlayan eğilimler şayet acı bir tevafuk değilse anakronik bir tarihsel garabet olsa gerektir. Prudhomme’cu önermenin kendi iddialarının geçerliliğini yüz elli yıl öteden doğrulamaya çıkan tarihselliği, kanaatin yetersiz bir yargıya yol açacağına vehmetmiş klasik felsefi diskurla akrabaydı kuşkusuz. Nitekim gereğince imal edilememiş kamuoylarının hayaletsi biçimde tebarüz edişine ilişkin vurgunun kökleri oldukça eskiye gider. İlkin, söz konusu tarihsel süreç, sosyal gerçekliğin stereotiplerle yaratılmış izlenim ve düşüncelerin bir ürünü olduğunu savlayan Walter Lippman’la birlikte, bilişsel haritaları kitle gazeteleri tarafından uzaktan şekillendirilen bir yığının erken dönem propaganda sahnesinde kurban edilişine şahitlik eder.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---