“Quo Vadis: Kamu Yönetimi” Bir Kitap İncelemesi:

-
130

Kamu yönetimi disiplinini konu edinen kitabın iki temel motivasyon ile hazırlandığını baştan belirtmek gerekiyor: Disiplinde yeni çalışmalar ve gelişimler ekseninde yapılan tartışmaları tanıtmak ve bunu genç bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleştirmek. Bilimsel kaygıda birleşen bu iki nedeni biraz açacak olursak, kamu yönetimi disiplini öteden beri “kimlik bunalımı” tartışmalarına tanıklık etmekte ve tüm çalışmalar içinde yapı, işleyiş ve reform çalışmaları ekseriyeti oluştururken, tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla yönetim sorunsalına eğilen az sayıda çalışma bulunmaktadır (Erat, Ekiz, & Arap, 2018: 6). Örneğin yönetişim; birçok çalışmada liberal ön kabullerin öncülüğünde bir model olarak sunulurken, etkili olsa da az sayıda politik ekonomik temelde tartışmalara ve neredeyse yok denecek kadar az sayıda postyapısalcı analizlere konu olmaktadır. Yine son dönemde yükselişe geçen kamu politikaları çalışmalarının birçoğu mevcut politikaları “kamu” adına değil, kendisi “nesne” olan politikayı geliştirmek için çözümlemektedir. Bu çalışmalar özelde “kamu politikasının” ya da genelde “kamu yönetiminin” disiplin olarak bilgisini arttırmaktan ziyade politikanın çıkarlarına hizmet etmektedir.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---