1980’li yıllarda Almanya’da gazeteci Lea Rosh’un öncülüğünü yaptığı bazı çevreler, bugüne kadar yapılmamış olmasını kınayarak Avrupa’da katledilen Yahudilerin anısına bir anıt yapılması gerektiği tartışmasını başlattılar. [1] Nihayet 1994 yılında Alman hükümeti, bu anıtın yapılması için herkesin katılımına açık bir yarışma düzenlediğini duyurdu ve çoğu Alman sanatçılardan gelen 500 civarında öneri, sanat, siyaset, kent tasarımı, mimari ve tarih gibi disiplinlerin temsilcileri tarafından oluşmuş bir jüri tarafından değerlendirildi. Uzun süren tartışmalardan sonra ve gittikçe elenen önerilerin ardından 1999 yılında mimar Peter Eisenman’ın önerisi kabul edildi ve bugün bildiğimiz ‘Katledilen Avrupalı Yahudiler Anıtı’ yapılmış oldu.[2] 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---