Değerli Okuyucumuz,

Ayrıntı Dergi’nin 2019 yılı Ocak ayında yayınlanacak 29. Sayısının dosya konusu “KAMU” olarak belirlenmiştir. Dosya konusuyla ilgili yazılarınızı, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerinizi, sinema-tiyatro-edebiyat-kitap eleştirilerinizi ayrintidergi@ayrintiyayinlari.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Elimize ulaşan yazılar Yayın ve Danışma Kurullarımız tarafından değerlendirilerek, yazarıyla iletişime geçilecektir.

Sizlerin katkılarıyla daha iyi bir dergi yaratmak ümidiyle…

AYRINTI DERGİ YAYIN KURULU

AYRINTI DERGİ “KAMU” SAYISI İÇİN YAZI ÇAĞRISI

Hangi “Kamu”? Kimin “Kamu”su?

“Kamu” kavramının, dünyada ve Türkiye’de yaşanan reform, dönüşüm süreçleriyle birlikte düşünülmesi kaçınılmaz. Ayrıca “kamu”nun günümüzde ne anlama geldiğinin tartışılması önemli ve bir o kadar da güç görünüyor. Bunun temel nedeni, kapitalist devlet modelinin hep arka planda düşünülmesi olsa gerek. Devlet kurumlarının her şeyin üzerinde ve her şeyden azade, sınıfsız, renksiz ve kokusuz, kendinden menkul bir varlık olarak tasvir edilmesinden kaynaklanmakta. Bunu sorunsallaştırmış her çalışma, yazı veya tartışma aslında düşünsel bir müdahaleyi ön plana alacak biçimde davranmaktadır. Bu bağlamda genel olarak devletin/kamunun dönüşümünü, kamu hizmetlerinin, kamusal hakların yeni tanımlarını tartışmak gerekiyor.

“Kamu” hem kamu yönetimi disiplinin içsel sorunlarını, hem de siyaset bilimi ve genel olarak da sosyal bilim açısından tartışmaların önünü açabilen bir kavram yükü olarak da düşünülmelidir. Bu tartışmalar sayesinde, belki de sosyal bilimlerin sayısız disiplinin kimlik sorunsalına hapsedilmiş birçok alanın ne kadar multi-disipliner, ne kadar politik-iktisadi bir analiz kapasitesine sahip olabileceğini görebiliriz.

Derginin bu sayısında aşağıdaki tartışma başlıkları yazarlara sadece fikir vermek niyetiyle geliştirilmiştir. Bu başlıkların eklere, değişikliklere, katkılara, yepyeni başlık ve tartışma önerilerine muhtaç olduğunu söylemek herhalde gereksiz olacaktır.

Kim Bu Kamu? Herkes, Halk, Sınıf, Devlet…

– “Kamu”nun Yönetimi: Disiplin mi İdeoloji mi? Siyaset mi Yönetim mi?

– Devlet Köfte Satmaz: Özelleştirme, Kamulaştırma…

– Kamu Reformları Efsanesi: Düzenleyici Tasfiyenin Kısa Tarihi

– Hangi “Kamu”nun Güvenliği?

            – Kamu Güvenliği

            – Sosyal Güvenlik

            – Ulusal Güvenlik

– Her Derde Deva İlaç Bulunur: Kamu Politikaları

– Sermayenin Yeni Devresi: Kamu İhaleleri

– Roller Değişti: Kamuyu Kim Denetler?

– Liberal Tılsım: Yönetişim, Yerelleşme, Yerindeleşme…

– İnşaat Ya Resulullah: Kent-Mekan-Toplum

– “Sular Akar Deliler Bakar”: Çevre-Ekoloji-İklim…

– Kamu Hizmeti: Hak mı, Hizmet mi? Müşteri mi, Yurttaş mı?

Kent/Konut/Barınma Hakkı

– Ulaşım Hakkı

– Sağlık Hakkı

– Eğitim-Öğretim Hakkı

– Kamu Hizmetine Girme Hakkı

-TRT Payı:, Kamunun Yayıncılığı, Kamunun İletişimi

– Arabanın Modeli Değişirken: Şirket-Devlet-Şirket-Devlet…

– Alternatif Kamusal Alan: Başka Bir Dünya İmkânsız mı?