Tarih, Bellek, Çoğulluk, Umut

-
47

Kerwin Lee Klein (2000:128) tarih ve belleğin birbiriyle zıt şeyler olmadığını söylemenin artık bir klişe haline geldiğinden söz ediyordu. Görece erken bir tarihte yapılmış bu tespitin bugün ne derece güncel olduğu, tarih ve bellek arasında kurageldiğimiz ilişkide kendini açığa vuruyor. Zıtlıklar, ikilikler sadece düşünce temrinlerini değil, gündelik hayatı da kolaylaştırıyor. Kıvam kazanmış, meşruiyetini sorgulamaya lüzum görülmeyen, toplumsal hayatın sınırlarını çizdiğini varsayılan yapıların karşısına çıkarılan düşünsel açıklıklar umudun, iradenin, failliğin görünür olduğu, belirginleştiği bir hareket alanı sağlıyor sağlamasına ama kimi zaman bu gibi girişimler, kimi kavramların handiyse fetiş nitelikler edinmesine de kapı aralıyor. Bellek ve tarih arasında, kimi zaman niyetlenilmeden kurulan ikilik de benzer bir kaderi yaşıyor. Bunda, bellek etrafında örülen çalışmaların ve bellek tartışmalarının son 30-40 yılda, yaygın olarak kabul gören bir “patlama” yaşadığı gerçeği de etkili elbette.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---