Türkiye’de cumhuriyetin anayasal kuruluşu ile bugüne kadar izlenen anayasal politikanın sınırları sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Bu bağın en açık kavrandığı yer, içeriği cumhuriyet tarihi boyunca bir sır gibi saklanan, önemsizleştirilen, hatta kimi zaman sansürlenen 1921 Anayasası ile Cumhuriyetin ilk anayasasıymış gibi sunulan 1924 Anayasası arasındaki karşıtlık/farklılıktır.[1] Bu kurucu farklılık birbiriyle dinamik bir ilişki içinde olan iki farklı cumhuriyetin, iki farklı siyasal birlik tasavvurunun çatışmasının cumhuriyetin anayasal kuruluşunun sınırlarında kendini göstermiştir. 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---