Türkiye’de İslam ve sol/sosyalizm ilişkisi, 2000’li yıllarda görülmeye başlamıştır. Bu ilişki, diğer Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ülkelerle kıyaslanınca görece geç kalmış bir deneyimdir. Bu geç kalmada, Türkiye’nin 1945-1980 yılları arasında yaşanan Soğuk Savaş döneminde Batılı, yani kapitalist, bloktan yana tavır almasının etkisi yadsınamaz. Bu süreçte, İslam ve sol/sosyalizm birbirine düşman şekilde kodlanmıştır. Bu yazıda, öncelikle genel olarak İslamcılık ideolojisinin çerçevesi çizilecek, akabinde 1945-1980 yılları arası İslam ve sol ilişkisi/çatışması ele alınacaktır. Son olarak ise, 1980 sonrası İslam-kapitalizm ve 2000’lerdeki İslam-sol/sosyalizm ilişkisi tartışılacaktır. 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---