Türkiye’de Toplumsal Muhalefetin Kriz Algısı ve Mücadele

-
17

Toplumsal muhalefetin sınıf algısından yoksun, kapitalizmin ancak emek ve doğa sömürüsü ile varlığını sürdürebilen bir sistem olduğunun henüz anlaşılamadığı toplumlarda, krizlerin tıkanan sermaye birikim rejimine yeni olanaklar yaratacak dönüşümün de vesilesi olduğu görül(e)mez. Krizin tüm toplumun ortak problemi olduğu, çözüm için de tüm toplumun “fedakârlık” yapacağı ulusal bir seferberliğin gerektiği propagandası kolayca kabullenilir.  Böylece fazlaca sorgulanmadan devletin krizden çıkış programları – ki bu programlar faturanın toplumun sermaye dışı kesimleri tarafından ödenmesini içerir – ve bu programların yaratacağı toplumsal bedel üstlenilmiş olur.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---