Yarım yüzyıl önce patak veren ve dünyayı sarsan, ‘68 isyanından bugün akılda kalan resmin içinde Paris, gençlik isyanı, “kaldırım taşları” gibi kimi parçalar etkin bir yeğinliğe sahiptir. Halbuki  ‘68 Olayı ne Paris ile sınırlıydı, ne de gençlikle… Dahası 68’ Olayı kitle eylemleri sönümlendikten sonra da etkisini 1970’ler boyunca sürdürmeye devam etti. Bu etki, birçok açıdan hala devam ediyor…

Zamanda bir kırılma

Zaman birbirini izleyen birimlerle, homojen olaylarla akarken, aniden kırılır ve içeri daha önce olmayan olasılıkları kapsayan bir “sonsuzluk ve kaos” girer. Zaman bir süre bu sonsuzluk ve kaos içinde kalır. Orada insanlar, her şeyi, “şeylerin andaki durumunu” değiştirebileceklerini düşünür. Sonra kırılmayla açılan çatlak kapanır ve birbirini izleyen birimler ve yeknesak olaylar, kimi zaman başka bir kanalda yeniden akmaya başlar. 

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---