XXI. Yüzyıl Savaş Konsepti Olarak Demokratik Müdahalecilik Bize Ne Söyler Ne Söylemez

-
27

Alain Badiou, Filozof Ahmed’de Cezayirli bir göçmen olan Ahmed’in sesiyle şöyle seslenir: “Sonucu inceleyin, inceleyin ki sebebi göresiniz. Zira kesin bir şey varsa, o da şudur ki, sebep, sonucun içinde muhakkak mevcuttur. […] sonucun içinde sebebe rastlamayacak olursanız, bir mucizeye, kendi başına meydana gelmiş olan bir sonuca tanıklık etmiş olacaksınız.”[1] Son yarım yüzyıldaki savaş konseptinin vardığı nihai nokta, kuşkusuz terör saldırılarıdır. Eğer terör saldırılarını irrasyonel, radikal grupların amaçsız eylem pratiği olarak değerlendiriyorsak Badiou’nun Ahmed’inin söylediği gibi eylemleri salt sonuçlar olarak görüyor, nedenlere dair bir sorgulamayı üstlenmiyor ve esasında onları “mucize”den farklı düşünmüyoruz demektir.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---