“Yeni Türkiye”nin Kültürel Siyasetinde Kuir Mülksüzleşmeler

-
29

2010’lu yıllarda daha özgüvenli (ya da kibirli) bir tona bürünen yeni bir benlik ideali, AKP iktidarının eliyle Türkiye’ye sirayet etmeye başladı. Alelade bir tabirle “yeni Türkiye” teriminde ifadesini bulan bu kimlik politikası topyekûnleştirici ve özcü bir kültürel kimlik idealiyle anlatılaştırılıyor. Bu doğrultuda, AKP’nin ‘yeni Türkiye’si kentsel mekânı, sosyal politikaları, refah rejimlerini, uluslararası ilişkileri, kültür politikalarını olduğu kadar kuir kültürleri de yeni bir idrak edilebilirlik çerçevesinde tanımlıyor. Bu tanım neoliberalizmle ve İslamcılıkla türlü biçimlerde temas eden bir ailecilik (familialism) söyleminde cisimleşiyor. Güçlü aile bağları toplumsal dirliğin mukadder bir dayanağı olarak tarif ediliyor ve yurttaş özneler bu bağlılık biçimleri içerisinde konum almaya çağrılıyor.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---