Zenginliğin Bilimi-Ahlakın Bilimi-Toplumun Bilimi: Ekonomi Politiğe, Duyguların ve Aklın Sentezinde bir Yaklaşım

-
62

Modern sonrası dönemin hiper bireyi bugün zenginliğin ve lüksün tüketiminde görünme isteğini ve arzusunu tatmin edecektir.

“İktisadın dünyasında” veya postmodern dünyada Debord’un deyişiyle görünür olmak bir var olma biçimi haline geldiyse (Debord, 1992: 16), zenginliğin temaşası da bu çerçevede lüksün tüketiminde kendine sahnede kalma imkânı arayacaktır. Bu oyunun tutkusundaki birey de eski Çin’deki hayal oyunlarını hatırlatan bu mekânda ancak var olduğunu duyumsayacaktır.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---