İktidar Felaketten Nasıl Kâr Eder?

Bir krizden sonra, özel müteahhitler devreye girer ve kötü yapılan işlere karşılık milyarlarca dolar devlet bütçesinden kesilir. Grenfell Kulesi gibi Katrina Kasırgası da yoksulların...

İnsan-sonrası Tartışmalar ve Antroposen Eleştirisi Geriliminde Yoldaşlık Üzerine Düşünmek

Burada hızlıca aktarmaya çalışacağım ve bize açtıkları imkanlar üzerinde duracağım iki düşünce hattı var: insan-sonrası tartışmalar ve antroposenin eleştirisi. Büyük oranda eşzamanlı olarak ve...

Toplumsal Tutunum Krizi Çağında Felaket, Kapitalizm ve Ötesi

COVID-19 pandemisinin ilk dönemlerinde internette yaklaşan iklim krizi felaketinin gerçek boyutunu trajik bir biçimde sergileyen bir mim ile karşılaştım. Görselde insanlığı simgeleyen bir dalgıç...

Felaket Kapitalizmi ve Haklar Mücadelesi

İşçi Sınıfının gerçekliğini Engels, onun maddi bedeni olan doğa ile birlikte düşünür. Çalışan sınıfları oluşturan kitlelerin, birbirlerinin yerine ikame edilebilen nesneler haline gelmelerini ve...

“Emek sömürüsüne karşı çıkmayan örgütlerin ekoloji mücadelesine katılmasını beklemek boş bir umuttur” (Gaye YILMAZ...

Dünyanın ekolojik dengesinin korunması ve içinde canlıların varlıklarını sürdürebileceği bir çevre ile kapitalizmin sınırsız yayılma ve kâr etme arzusunun birbiriyle çelişen şeyler olduğuna her...

Malumun İlamı: Eko-Distopya

Eko-distopik kurgular için malumun ilamı demek abartı gelebilir. Tartışmaya açık bir konu. Yine de şunu söylemek mümkün: Bu konuda farklı yaklaşımların olması dahi hem...