İktidar Felaketten Nasıl Kâr Eder?

Bir krizden sonra, özel müteahhitler devreye girer ve kötü yapılan işlere karşılık milyarlarca dolar devlet bütçesinden kesilir. Grenfell Kulesi gibi Katrina Kasırgası da yoksulların...

Sınır, Göç, Göçmen

Sınır kavramı, siyaset biliminin çeperde kalmış, durağan ve verili bir unsuru olarak ele alınmaktadır. Bunun yerine sınır direniş, şiddet ve egemen iktidar arasındaki ilişkilerin...

İnsan-sonrası Tartışmalar ve Antroposen Eleştirisi Geriliminde Yoldaşlık Üzerine Düşünmek

Burada hızlıca aktarmaya çalışacağım ve bize açtıkları imkanlar üzerinde duracağım iki düşünce hattı var: insan-sonrası tartışmalar ve antroposenin eleştirisi. Büyük oranda eşzamanlı olarak ve...

Felaket Kapitalizmi ve Haklar Mücadelesi

İşçi Sınıfının gerçekliğini Engels, onun maddi bedeni olan doğa ile birlikte düşünür. Çalışan sınıfları oluşturan kitlelerin, birbirlerinin yerine ikame edilebilen nesneler haline gelmelerini ve...

Pandemi, Neoliberalizm, Ekoloji, Korku ve Medya

Dünya, insanın ortaya çıkmasından beri onun mikroplarla mücadelesine tanık olmuştur. İnsan, yaşamak için beslenmek zorundadır ve bunun için bitki, hayvan, böcek gibi canlılara ihtiyaç...

Covid-19 Pandemisinde Yaşananlar Üzerinden Foucault’yu, “Yeni Normali” ve İktidar Kavramını Düşünmek

Her ne kadar iktidar alanında çalışılan eserler içerisinde tekrarla söylenmiş olsa da, Bertrand Russell’ın “enerji fizik açısından ne anlama geliyor ise, iktidar da sosyal...

Felaket Üstüne Felaket

Salgın, savaş, depremler, orman yangınları, su baskınları… Felaket üstüne felaket yaşıyoruz. Her felaket beraberinde büyük kayıplar, büyük bir yıkım yaratıyor. Karşı karşıya geldiğimiz her durumda...

“İçinde Yaşadığım Deri” ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası

Pedro Almodovar, azınlıksalın alanı olarak kullandığı sinemasında, iktidarı ve iktidarı oluşturan söylemi ve bu söylemin aygıtlarını deşifre eder, eleştirir. Bu eleştirisini de çoğu zaman...

Melankoli, Devrim ve İntihar

Hayat telâfi edilemez. Çünkü hüznün herhangi bir konjonktürü yoktur. İnsan, varolduğu için acı çeker. Türkçe’nin militan ve lirik seslerinden olan Ahmet Oktay, sosyalizme inanan devrimci...

Toplumcu Gerçekçilik Üstüne Bir Deneme

Dünyada giderek varlığını ve ağırlığını hissettirip yeryüzünün hemen hemen her alanında egemen olmaya çalışan küreselleşme ve yenidünya düzeni barbarlarının karşısında yine de bir güç...