Sayı 33 (Kış 2020)

SUNUŞ
Tarih, Toplum, Bellek
AYRINTI DERGİ YAYIN KURULU

GÜNDEM
2020 Bütçesinin Ufku, Karakteri ve İşlevi
ALİ RIZA GÜNGEN

“Diyanet”i ve “Cumhuriyet”i Yeniden Düşünmek
CEREN LORD

POLİTİKA-DÜNYA
Bolivya’nın Demokrasi Dışı Siyaset Döngüsü
CELAL ORAL ÖZDEMİR

DOSYA: TARİH, TOPLUM, BELLEK
Toplum, Bilim ve Tarihçi
TANER TİMUR

Braudel’den Wallerstein’e Tarihe Bakmak
FARUK ALPKAYA

Biyoiktidar: Michel Foucault’nun ve Giorgio Agamben’in Tarihyazımsal Kullanımları
ENZO TRAVERSO

Nietzsche, Tarih, Unutma
HASAN CEM ÇAL

Tarih, Bellek, Çoğulluk, Umut
GÖZE ORHON

Tarihsel Söylemde Belleğin Ortaya Çıkışı Üzerine
KERWIN LEE KLEIN

Sol Melankoliye Direnmek
WENDY BROWN

Bir Anlatı Olarak Tarih ya da Tarihi Roman
A. ÖMER TÜRKEŞ

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’na Yeni Tarihselci Bir Bakış: Farklı Şeyh Bedreddin Portreleri
MERT TUTUCU

POLİTİKA-TEORİ
Nedir Bu İdeoloji?
HAZAL YALIN

ELEŞTİRİ-EDEBİYAT
Havel Nehri’nde Hukuku Düşünmek
ULAŞ BAGER ALDEMİR