Sayı 36 (Kış 2021)

1534

SUNUŞ
Türkiye’de Devletin Dönüşümü
AYRINTI DERGİ YAYIN KURULU

GÜNDEM
“COVID-19 Sosyolojisi”?
HELGA RITTERSBERGER TILIÇ & L. DOĞAN TILIÇ

Kamu Yatırım Programı Mevzuatına Göre Kanal İstanbul Projesi’nin Finansmanı
METE DURDAĞ

POLİTİKA-DÜNYA
Yunanistan’da Altın Şafak Yargılaması
Eleni TAKOU ile Söyleşi
Leonidas KARAKATSANIS

DOSYA: TÜRKİYE’DE DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ
Kapitalist Devlet Tartışmaları
GALİP YALMAN ve PINAR BEDİRHANOĞLU ile Söyleşi
YUNUS YÜCEL & BERKAY KABALAY

Ayakları Kilden bir Dev
DUYGU TÜRK

Fütuhat, İstibdad, Hilafet: AKP Döneminde Toplumsal Mücadeleler ve Devlet
SUNGUR SAVRAN

Geleneksel Değerlere Dönüş Mümkün mü?
BAHADIR NUROL

Türkiye’nin Alt-Emperyalizm Macerasının Finaline Doğru?
İLHAN UZGEL

2010’lar Türkiye’sinde “Olağanüstü Hâl Yurttaşlığı”nın Geri Dönüşü
ÜNSAL DOĞAN BAŞKIR

POLİTİKA-TEORİ
Totalitarizmin Kaynakları’ndan Günümüze Düşen Işık
HALÛK SUNAT

ELEŞTİRİ-SİNEMA
Bourdieu ve Lanthimos: Bir Toplum Alegorisi
FIRAT GÜNDÜZ