Şili’nin Demokratik Sosyalizm Denemesi Devlet Faaliyetleriyle Taban İnisiyatifini Birleştirdi

Çev. S. Erdem Türközü

Şili’nin sosyalist deneyi, yüzleşmekten geri durmayan bir işçi sınıfı siyasi partisi ve militan bir işçi hareketi sayesinde olanaklı oldu. Bu deneyim, hem devletin girişimlerine hem de tabandan gelen militanlığa dayanan bir hareketin vaatlerini ve tehlikelerini gösterir.

1970’lerin başında Şilili işçiler daha önce hiç yapılmamış bir şeyi denedi: Demokratik sosyalist bir devrim. Yirminci yüzyıl boyunca Şili son derece eşitsiz bir toplumdu; aynı zamanda uzun süredir devam eden parlamenter geleneği ve oldukça örgütlü bir sanayi işçi sınıfı ve sınıfla ilişkili siyasi partileri nedeniyle gelişmekte olan dünya içinde benzersizdi.