SONRAKİ SAYILAR

Ayrıntı Dergi 40.sayısının dosya konusunu “Sokak Siyaseti” olarak belirledi.

Dünyanın her köşesinde emekçi kitleler genelde kapitalizmin özelde ise neo-liberal politikaların yarattığı ağır ekonomik yıkımın kurbanı olmaya devam ediyor. Yoksullaşma, işsizlik, eğitim ve sağlık haklarının kaybı, sendikal-kamusal hakların gaspı, güvencesiz çalışmaya zorlanma gibi ekonomik saldırıları, günümüzde bölgesel savaşlar, ilhaklar ve/veya etnik-dinsel temelli ayrışma ve çatışmalar boyutlandırıyor. Pandeminin damgasını vurduğu son iki yıl ise emekçi kitlelerin sırtına binen sömürü ve zorbalığın tüm boyutlarıyla yaşandığı bir süreç oldu. Buna karşılık, farklı kıtalarda ezilen sınıfların protesto eylemlerine, çeşitlenen sokak hareketlerine tanıklık ettik. Fransa’da sarı yelekliler, Lübnan’da yoksulluk ve bürokratik yozlaşmaya karşı sokağa inen on binler, Yunanistan’da ekonomik kriz sebepli protestolar, Şili’de kazanılan seçim zaferi sokakta siyasetin pekala mümkün olduğunu anlatıyor

Türkiye’de de bu güçlü dalgaların yansımalarına tanıklık ettik-ediyoruz. AKP rejiminin 2015’ten itibaren tırmandırdığı toplumsal gerilimler, emekçi ve muhalif kesimler üzerinde kurulan baskı, ekonomik krizin süreklileşmesi ve derinleşmesi, hızla boyutlanan yoksulluk, dış siyasette saldırgan politikalar ve ülke içinde artan gerilim ve huzursuzluk, siyasal katılma biçimlerini neredeyse ortadan kaldırmış ve sadece seçimden seçime oy vermeyle sınırlayan bir sandık demokrasisine dönüştürmüş durumda. Özcesi AKP rejiminin yarattığı ekonomik ve siyasi kriz neticesinde sokak, siyasete katılma biçimi olarak bir mekân olmaktan çıkmış aynı zamanda pek çok otoriter rejimdeki gibi tehlikeli ve yasak bir alan olarak muhalefete kapatılmıştır.

Tam bu noktada hem bir siyasal alan hem de eylem repertuarının bir parçası olarak sokak siyaseti üzerine konuşmanın anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Günümüz sokak siyasetinin dönüşümünü, toplumsal dönüşüm ile birlikte düşünüp sınırları, kurumsal siyasete etkileri, siyasal katılma biçimleri, örgütlenme deneyimleri, siyasallaşma süreçleri, işçi hareketleri, sendikal olanaklar gibi boyutlarda tartışmaya davet ediyoruz.

Elimize ulaşan yazılar Yayın ve Danışma Kurullarımız tarafından değerlendirilerek, yazarıyla iletişime geçilecektir.

Sizlerin katkılarıyla daha iyi bir dergi yaratmak ümidiyle…

AYRINTI DERGİ YAYIN KURULU