SONRAKİ SAYILAR

Değerli Okuyucumuz,

Ayrıntı Dergi’nin 39. Sayısının (KIŞ 2022) dosya konusu “POLİS ERKİ” olarak belirlenmiştir.

Dünyada ve Türkiye’de “düzenin” korunması ve inşası bakımından polis erkinin yükselişe geçtiği bir dönemi deneyimliyoruz. Yakın tarihli sayılarımızda ülkemizde toplumun, hukukun ve devletin dönüşümünü ele almış, dinamiklerini tespit etmeye, düzenin inşasında kullanılan araçları ortaya koymaya çalışmıştık. Polis erkinin yükselişinin, bu üçünün ortak keseni olarak ele alınması gereken bir mesele olarak ortaya çıktı.

Kapitalizmin son elli yıldır aldığı biçimin merkezi yapıları bir yandan çatırdarken bir yandan da polis erkinin yeniden kurucu bir rol oynadığını görüyoruz. ABD’de yapısal ırkçılığın polis cinayetleri ile yeniden büyük bir hareketliliğin kaynağı olmasından, polis erkinin toplumu zapturapt altına alma kapasitesini sürekli artıracak araçların şekillenmesine kadar birçok boyutta bunu okuyabiliyoruz. Dolayısıyla dosyada; toplum, hukuk ve devletin dönüşümüne ilişkin tartışmalarımızı gözden geçirirken toplumun zaptedilmesinin yeni araçlarının incelenmesi amaçlanıyor.

Yakın zamanda yaşadığımız Tekel Direnişi, Gezi Direnişi gibi hareketlerin ardından kent meydanlarının tamamen kapatılmasına ilişkin önlemlere, şiddetin ölçüsüz bir biçimde kullanılmasına, mülki idare amirleri ve kolluk yetkililerine bu zapturaptın sağlanması için çok geniş yetkiler verilmesinin polis erkinin toplumsal düzeni inşasında etkisini artırdığı açık. Polis erkini tartışırken, hem mülki idare ve kolluğun yetkilerinin artması hem bu erkin kullanıcılarının örneğin bekçilik gibi araçlarla çeşitlenmesi, hem de suçun muğlaklaşması iç içe geçmiş süreçler olarak işliyor. Bu nedenle rejim ile içli dışlı konumu hiç bu kadar konforlu yaşamamış mafya ve çete faaliyetlerinin polis erki ile ilişkisinin de toplumsal düzenin inşasında dönüşümün unsurlarından biri olarak incelemek gerekiyor.

Bu çerçevede aşağıdaki temel başlıklarda yazılarınızı 15 Aralık 2021 tarihine kadar ayrintidergi@ayrintiyayinlari.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

  • Polis erkine ilişkin kavram ve yaklaşımlar
  • Polis şiddetinin artışının toplumsal düzenin inşasında oynadığı rol
  • 12 Eylül sonrasında Türkiye’de polis teşkilatının dönüşümü
  • OHAL ve polis erki arasındaki ilişki
  • Polis-mafya-kontrgerilla ilişkilerinin siyasal ve iktisadi boyutları
  • Suçun muğlaklaşması ve polis erki ile ilişkisi
  • Türkiye’de toplumsal hareketlerin bastırılma stratejileri
  • Özel güvenlik rejimi
  • Mahallelerin zaptı bakımından bekçiler

Elimize ulaşan yazılar Yayın ve Danışma Kurullarımız tarafından değerlendirilerek, yazarıyla iletişime geçilecektir.

Sizlerin katkılarıyla daha iyi bir dergi yaratmak ümidiyle…

AYRINTI DERGİ YAYIN KURULU