Jean Genet’nin Balkon Oyununda Mekân-İktidar İlişkisi

Bedenlerin, bireylerin, şeylerin, merkezi bir bakış altında tümüyle görünür olmaları modern toplumun temel yönetim ilkelerinin en belirgin olanıdır. Modern toplumlarda iktidarın gözetleme dizgesinin, bireyin psikolojisine gittikçe artan bir ölçüde, ‘ıslah etme’ tasarımının bir parçası haline getirilmesi, Michel Foucault’ya göre disiplinci iktidarın gereğidir. İnsan, bedeni ve kimliği ile iktidar tarafından inşa edilen bir varlıktır. Bireyin içinde bulunduğu çağın kurumları, söylemleri iktidarın belirlediği, gözlenebildiği kendini açığa vurduğu yerlerdir. Birey asla yaşadığı toplumdan ve toplum değerlerinden bağımsız değildir. Birey yapıların ve söylemlerin üzerine inşa edildiği, onların taşıyıcısı ve hedefidir. Bu bağlamda mekân da siyasal bir arenadır. Mekân; içinde üretildiği toplumun sınıfsal, cinsel tahakküm ve direniş kodlarına göre belirlenir. Kentler, kamusal alanlar, şehir meydanları, hastaneler, hapishaneler, iktidarın gözetleme ve güç hatları tarafından şekillendirilir.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---

Ayrıntı Dergi'yi büyük kitapçılardan ve online olarak BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ.