Neoliberal Dönemde Emeğin Baskı Altına Alınması Stratejileri ve İşçi Sınıfı Mücadeleleri: Türkiye’de TEKEL İşçilerinin Direnişi

Gözden geçirilmiş çevirisini okuyacağınız bu makale 2017 yılı başlarında tamamlandı. O günden bugüne yaşananları düşündüğümüzde, yazının genel kuramsal çerçevesinde revize etmemizi gerektirecek bir gelişme olmadığı kanısındayız. Bu nedenle, yazının Türkçeye çevrilerek yayınlanması önerisini sevinerek kabul ettik. Bu kısa giriş yazısında, çevirisini okuyacağınız yazımızın konusu olan Tekel Direnişinin tarihsel bağlamına ilişkin bazı hatırlatmalar yapacağız.

AKP iktidarının ilk yıllarını tanımlayan özelik 1980’li ve 90lı yıllarda toplumsal mücadeleler ve önceki on yıllarda tanımlanmış yasal çerçevenin getirdiği kısıtlar nedeniyle yapılamamış özelleştirmelerin hızla hayata geçirilmesidir. 1990’ların sonlarına kadar özelleştirmelere yönelik özellikle uluslararası sermaye çevrelerinden görülür bir baskı gelmediğini buna paralel olarak net bir siyasi irade oluşmadığını söylemek mümkündür.