Neoliberalizm Neofaşistlere Neden Gereksinir?

Çev. S. Erdem Türközü

Neoliberal küreselleşmenin dünya düzenini yeniden şekillendirmeye başlamasının üzerinden kırk yıl geçti. Bu süre boyunca, neoliberal küreselleşmenin gündemi işçi haklarını büyük ölçüde tırpanladı[1]; malî açıklara katı sınırlar getirdi[2]; büyük sermayeye büyük vergi indirimleri[3] ve kurtarma paketleri[4] verdi; çokuluslu tedarik zincirleri için yerel üretimi kurban etti[5] ve kamu sektörü varlıklarını üç kuruş karşılığında özelleştirdi[6].