SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE DEĞİL, DEĞERLENDİĞİ YERDEYİZ!

Demokrasi uzun süredir hayatımızdan uzaklaştı.

Sokakta, televizyonda, okulda, devlet dairesinde demokrasinin kendisini değil varsa geçmişten kalan kırıntılarını arar olduk.

Temmuz ayındaki darbe teşebbüsünden bu yana girilen OHAL rejiminde yaşanan hukuksuzluklara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar kapatılıyor.

Milletvekilleri, Belediye Başkanları tutuklanıyor.

Cumhuriyet Gazetesi basılıp, yönetici ve yazarları tutuklanıyor.

Evrensel Kültür Dergisi’nin “Ekim’den Sonra” dosyasıyla hazırlanan 299. Sayısı, dergi kapatıldığı için basılamıyor.

Biz Ayrıntı Dergi olarak, sesi kısılan bütün yayın kuruluşlarıyla dayanışmanın bir gereği olarak, Evrensel Kültür’ün son dosyasını kendi sözümüz gibi sahipleniyor ve bu sayımızı ona ayırıyoruz.

Seslerin kısılmadığı, ifade özgürlüğünün yasaklanmadığı ve insanların düşüncelerinden dolayı hapse atılmadığı yarınların özlemiyle…

Ses veriyoruz!

Barış istiyoruz!

Demokrasi istiyoruz!

İfade özgürlüğü istiyoruz!