Sayı 23 (Ekim-Kasım 2017)

SUNUŞ
“Barış! Toprak! Ekmek!..”
AYRINTI DERGİ YAYIN KURULU

DOSYA: 100. YILINDA EKİM DEVRİMİ
Soruşturma: 100. Yılında Ekim Devrimi’nin Anlamı
AYDIN ÇUBUKÇU, CEM EROĞUL, FİKRET BAŞKAYA, IŞIK ERGÜDEN, MASİS KÜRKÇÜGİL
DİNÇER DEMİRKENT & AYDIN ÖRDEK

Devrimin Yeni Biçimi
Hans Heinz HOLZ

Bolşeviklerin Zor(lu) İktidarı
EREL TELLAL

Mustafa Suphi’nin Rus İç Savaşı’ndaki Rolü
İSMET KONAK

Anı Yakalayın: Lenin’in Mirası
SLAVOJ ZİZEK

Arendt ve Devrim
DUYGU TÜRK

Anti-Stalinist Sanat: Benjamin, Şostakoviç ve Hikâyenin Sonu
SUSAN BUCK-MORSS

Sosyalist Tahayyülü Yeniden Alevlendirmek: Ütopyacı Tasavvur ve İşçi Sınıfı Kapasiteleri
Leo PANITCH & Sam GINDIN

Ekim Devrimi’nin Hatırlattıkları
BORA ERDAĞI

Ekim Devrimi ve Edebiyat
DOĞUŞ SARPKAYA

Büyük Ekim Devrimi ve Müzik İlişkisi Üzerine Dönemsel Bir Okuma
MARCEL MECIAR

Devrimin Sineması: Odessa Kaldırımlarında Ayağa Kalkan Sine-Göz
ALPER ŞEN

Ekim Devrimi ve Sanat: Ateş Serbest!
SÜREYYA KARACABEY