Sayı 10 (MAYIS-HAZİRAN 2015)

Ayrıntı Dergi Sayı: 10 (Mayıs-Haziran 2015)
Ayrıntı Dergi Sayı: 10 (Mayıs-Haziran 2015)

İÇİNDEKİLER

ŞUNUŞ

AKP’nin 13 Yılı
Ayrıntı Yayın Kurulu

GÜNDEM

Türkiye’nin “Sıcak Bahar”ı ya da Metal Sektöründe 12 Eylül Gidici mi?
ONUR CAN TAŞTAN

POLİTİKA-DÜNYA

Birleşik Krallık Genel Seçimleri: Sol İçin Bazı Dersler
TOYGAR SİNAN BAYKAN

Baltimore’daki İsyan Kemer Sıkma Siyasetlerine Karşı Bir Ayaklanmadır
ED VULLIAMY

POLİTİKA-TEORİ

Paradigma Değişirken Devlet Güdümündeki (Fordist) Okul Sistemleri Üzerine
EMRE KESER

DOSYA

Akışkanlaşma Katılaşma Sarkacında Türkiye Karakter(ler)i
SELÇUK CANDANSAYAR

Herkesin Polisi Bir Diğeridir: AKP, Toplumsal Ayrışma ve Yeni Zapt Etme Stratejileri
DENİZ ÖZÇETİN

Ekonomide Yalan Rüzgarı
ASLI AYDIN

AKP ve Yoksulluk: Paternalizm, Muhtaçlaştırma ve Yeni Tahakküm Stratejileri
ZAFER YILMAZ

Özal Ana Modelinin Tamamlanması: 2011 KHK’leri ile Kurumsallaşan Tek Elde Yönetim Modeli
ESRA DİK

AKP Dış Politikası ve Ortadoğu’da Yeni Osmanlıcı Tahayyülün Çöküşü
İLHAN UZGEL

AKP Döneminde Medya: Tape Tape Kullanılan Gazetecilik
DOĞAN TILIÇ

2000’li Yıllarda İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Yönetim Analitiği
ÖZGE YALTA YANDAŞ

Türkiye’nin Yeni Metropoliten Rejimi: Otoriteryen Kentleşmenin “Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma” Formu
AYTEN ALKAN

AKP’nin Eğitim Bilançosu: “Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir!”
İLKER AKÇASOY

AKP’li Yıllarda Sağlık Hizmetlerinin Ekonomi Politiği
ONUR HAMZAOĞLU

Mağduriyet Senfonisi
ALPASLAN ÇELİKDEMİR

AKP Kitaplığı
BÜLENT ÖZÇELİK

“Sinemanın gerçekten ayağa kalkması için örgütlenmeye ihtiyaç var!”
Babil Sinema ve Politika: AKP’nin 13. Yılında Türkiye’de Sinema Politikaları Yuvarlak Masa Toplantısı: AYŞE ÇETİNBAŞ, EMRE ZEYTİNOĞLU, ENİS RIZA, ERCAN KESAL, MUSTAFA ÜNLÜ, TAYFUN PİRSELİMOĞLU