Sayı 8 (OCAK-ŞUBAT 2015)

2986
Ayrıntı Dergi Sayı: 8 (Ocak-Şubat 2015)
Ayrıntı Dergi Sayı: 8 (Ocak-Şubat 2015)

Sunuş

Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik…
Ayrıntı Dergi Yayın Kurulu

Gündem

Radikal İslamcılığın Yükselişi ve Solun Tavrı
Dinçer Demirkent

“Özgürlükçü” ve “Baskıcı” İslam’a Karşı, “Öznel Bir Hak Olarak” Laiklik
Bülent Özçelik

Bir Meslek Olarak İtaat ve Üniversite
Zafer Yılmaz

Politika Dünya

Tunus: Mağrip’te Bir Vaha Mı?
Selman Saç

“Mübarek aklandı, Müslüman Kardeşler yasaklandı”: Orta Doğu’da Komploculuk ve Siyasal Kültür
Toygar Sinan Baykan

Beyaz üstünlüğü hayatına devam ediyor: Ferguson kararı hukuken ve ahlaken adaletin yokluğunu teyit etti
Falguni Sheth

Politika-Teori

Jacques Rancière’in Cahil Hoca’sıyla Bir Diyalog
Demet Ş. Dinler

Hepimiz Oldukça Sıkıntılıyız
Preker Bilinç Enstitüsü

Dosya: Özgürlükçü Sosyalizm

“İyi Niyetli Sosyalizm”: Birikim Dergisi’nde Sosyalizm Tartışmaları
Mutlu Arslan

Eşitlik, Özgürlük ve Yüzyılımızın Kardeşliği
Duygu Türk & Dinçer Demirkent

Radikal Demokrasi ve Güncel Tartışmalar
Kurtul Gülenç

“Özgürlükçü Sosyalizm Eşitlik ve Paylaşım Mücadeleleriyle Kimlik ve Tanınma Taleplerini Bağdaştırabilmektir” (Hayri Kozanoğlu ile Söyleşi)
Mutlu Arslan

Egaliberte Önermesi
Ètienne Balibar

Foucault Özgürlükçü Sola Ne Katabilir?
Şerif Onur Bahçecik

Eril İktidar Eleştirisinden Yeni Toplumsal Hareketlere: Anarkofeminizmin Sunduğu İmkanlar
Özlem Duva

Ekososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül
Ethemcan Turhan & Hande Atay

Özgürleştirici Bir Siyasetin İmkanı
Eylem Yıldızer

“Kamusal Alan”a Bir Reddiye
Mark Neocleous

Dosya Takip

Kültürel Proleterleşme ve Alevilerin Siyasal Hareketliliği
Selfet Duran

Eleştiri-Sinema

Adore: Kibele mi Oedipus mu?
Selçuk Candansayar

Eleştiri-Edebiyat

Muhafazakâr Edebiyat ve Kadın
Melike Uzun

68 Kuşağının Delikanlısı Anlatıyor “Erikler Çiçek Açınca” (Tuncer Sümer ile Söyleşi)
Serap Çakır